گوشی شبیه سازی شده. طرح اصل باکیفیت، گالاکسی مگا، 9200